رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

امروز مرکز پژوهش های مجلس مهمترین مرکز کارشناسی کشور است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مرکز پژوهش ها را بازوی اصلی مشورتی کمیسیون اقتصادی دانست و گفت: امروز مرکز پژوهش های مجلس مهمترین مرکز کارشناسی کشور است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدرضا پورابراهیمی در مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد ایران در سال 1396 که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه،‌ تدوین و منتشر شده است، گفات: امروز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بازوی اصلی مشورتی مجلس و کمیسیون اقتصادی در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی،‌ تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با تمام توان و ظرفیت در کنار کمیسیون اقتصادی بوده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:‌ امروز مرکز پژوهش‌های مجلس به سطحی رسیده که به مهمترین مرکز پژوهشی و کارشناسی کشور تبدیل شده است.
 

برچسب ها

اخبار ویژه