تحلیلی بر فناوریها و ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و چالشهای پیش رو

تحلیلی بر فناوریها و ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و چالشهای پیش رو توسط مرکزپژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی تحلیلی بر فناوریها و ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و چالشهای پیش رو را بررسی کرد .

هدف از این مطالعه، معرفی و بررسی فناوریهای روز درزمینه تولید خودروهای برقی، باتری و ایستگاههای شارژ در ایران و جهان و بیان چالشها و ارائه راهبردهای عملی برای ورود کشور به این حوزه است.

نتایج این مطالعه نشان میدهد که بسیاری از کشورهای اروپایی بههمراه آمریکا و چین در پی آنند که استفاده از خودروهای برقی را در کشور خود نهادینه کنند. شرکتهای خودروسازی زیادی نیز وارد عرصه تولید شدهاند که موفقترین آنها شرکت تسلا با مدلهای X و S است که با یک بار شارژ قادر است مسافت 480 کیلومتری را طی کند. ازجمله دیگر عوامل مؤثر در گسترش این فناوری میتوان به تعداد ایستگاههای شارژ، زمان شارژ شدن باتری و میزان مسافتی که با هر بار شارژ قابل پیمایش است اشاره کرد. با توجه به اینکه در همه کشورها حمایت از فناوری برقی از سمت دولتها امری رایج بوده است، لذا ضروری است در ایران نیز دولت در قالب حمایتهای ویژه تحت یک برنامه مشخص و زمانبندی شده زمینه رقابت و حضور شرکتهای خصوصی و بهطور ویژه دانش بنیان را فراهم سازد.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، الزامات و چالش های تولید خودروهای الکتریکی