تقدیر از پژوهشگران برتر و کارمندان و مدیران نمونه در هفتمین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری

مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر در هفتمین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری امروز دوشنبه 26 آذر برگزار شد.

 

برچسب ها

گزارش تصویری