18 آبان؛ زمان بررسی لایحه آلودگی هوا در مجلس

رئیس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس٬ از ارسال لایحه آلودگی هوای از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: 18 آبان٬ هفته پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه این لایحه با افزودن مواردی از طرح هوای پاک به آن بررسی می شود.

  خانه ملت؛ عباس رجائی از ارسال لایحه آلودگی هوای از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت:‌ این لایحه در راستای طرح هوای پاک تدوینی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس تنظیم و از سوی دولت به مجلس ارسال شد.

نماینده مردم اراک٬ کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست قول تدوین لایحه آلودگی هوا همسو با طرح هوای پاک را داده بود٬ افزود: متاسفانه در تدوین این لایحه به بسیاری از موضوعات مطرح شده در طرح هوای پاک بی‌توجهی شده است.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به موضوعات مندرج در طرح هوای پاک در تدوین لایحه آلودگی هوا از سوی دولت٬ بی‌شک به اضافه کردن آن‌ها در حین بررسی و تصویب لایحه در کمیسیون کشاورزی مجلس منجر خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: یک‌شنبه هفته آینده (18 آبان) بررسی لایحه آلودگی هوای پاک در کمیسیون کشاورزی مجلس از سر گرفته خواهد شد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، لایحه آلودگی هوا