جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1123830 دبیرخانه سیاست پژوهی گام دوم انقلاب در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شد
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1123828 بررسی مسئله «بازماندگی از تحصیل» و «بی سوادی» در نظام آموزش و پرورش ایران
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1123823 بررسی «بازماندگی از تحصیل» و «بی سوادی» در نظام آموزش و پرورش ایران
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1123527 ضرورت کاهش تولید محصولات آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1123516 مزایا و معایب طرح ممنوعیت سه دوره متوالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1123391 رابطه ایران و عراق عمیق و دیرینه است
تاریخ انتشار: 1397/12/26
1123648 مردم از جریان های سیاسی عبور می کنند، اما از دین وکشورشان نه
تاریخ انتشار: 1397/12/26
1123367 همکاری دستگاه ها و رانندگان جهت کاهش سوانح جاده ای
تاریخ انتشار: 1397/12/26
1123356 توقف فرسایش خاک درکشور نیازمند توسعه مراقبت های زیست محیطی
تاریخ انتشار: 1397/12/26
1123344 نودوششمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «مجلس و راهبرد» منتشر شد
تاریخ انتشار: 1397/12/26