جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1100791 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور42. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100515 حل مشکلات کشور با اولویت بندی های درست
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100716 دیدار سفیر فنلاند در تهران و رییس سازمان ابتکار مدیریت بحران این کشور با دکتر جلالی
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100785 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100776 سهم بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100742 بررسی چشم انداز کلی بودجه بخش فرهنگ در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100730 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور35 . چشم انداز کلی بودجه فرهنگ
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100612 تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت صنعتی امضا شد
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1100609 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت صنعتی
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1100438 تاثیراستفاده از ظرفیت جوانان در شکوفایی آینده کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/23