جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1113601 اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازیافت پسماند
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113600 ۱۰ درصد حق الزحمه یاحق العمل پزشکی پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات کسر می شود
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113599 سازمان امور مالیاتی مکلف به وصول حداقل ۳۰ درصد از مالیات های معوقه سال ۹۷ شد
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113598 کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی شدند
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113597 نمایندگان با ایجاد جدول معافیت های مالیاتی پیوست بودجه سنواتی موافقت کردند
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113596 درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اختصاصی تلقی می شود
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113515 بررسی افزایش قیمت سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113476 ماهانه ۳۰۰ تومان به قبوض برق و گاز اضافه می شود
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113464 نمایندگان با ایجاد جدول معافیت های مالیاتی پیوست بودجه سنواتی موافقت کردند
تاریخ انتشار: 1397/12/01
1113226 توسعه وسایل نقلیه همگانی و فرهنگ عمومی استفاده از حمل ونقل عمومی
تاریخ انتشار: 1397/12/01