جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1087660 الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم
تاریخ انتشار: 1397/09/11
1087654 چالشها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1397/09/11
1087649 تحلیل تغییرات شاخص قیمت ها و تورم تابستان سال 1397
تاریخ انتشار: 1397/09/11
1086966 آسیب شناسی نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات شوراهای اسلامی
تاریخ انتشار: 1397/09/07
1084590 توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 2. بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت های معدنی
تاریخ انتشار: 1397/08/27
1084557 الگوی راهبردی حمایت از تولید 13. موازین انتخاب راهبرد مطلوب
تاریخ انتشار: 1397/08/27
1081471 نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها؛ محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده
تاریخ انتشار: 1397/08/19
1078608 تجربه ناموفق کره شمالی در مذاکره با آمریکا
تاریخ انتشار: 1397/08/07
1078734 هوش مصنوعی در روسیه
تاریخ انتشار: 1397/08/06
1077364 تحلیل وضعیت نظام حقوقی تبلیغات بازرگانی در ایران
تاریخ انتشار: 1397/07/29