جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1050019 گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 2. برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی
تاریخ انتشار: 1397/01/21
1050016 برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی
تاریخ انتشار: 1397/01/21
1050011 تعارض منافع 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت
تاریخ انتشار: 1397/01/21
1045739 سیر تکوینی ساختار کمیسیون های مجلس (از سال 1285 تاکنون)
تاریخ انتشار: 1396/11/25
1045581 نگاهی بر روند هزینه های سلامت در ایران و جهان و نحوه مدیریت آن
تاریخ انتشار: 1396/11/25
1045549 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ، عملکرد رشد اقتصادی 6 ماهه اول و پیش بینی سال 1396
تاریخ انتشار: 1396/11/24
1045559 تقسیمات کشوری در چین: ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و بهره‎وری مدیریتی
تاریخ انتشار: 1396/11/24
1045320 بررسی چارچوب صلاحیت حرفه ای ده کشور منتخب و مقایسه آن با ایران
تاریخ انتشار: 1396/11/17
1044980 ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز
تاریخ انتشار: 1396/11/14
1044970 فناوری واقعیت مجازی، کاربردها و الزامات حقوقی آن
تاریخ انتشار: 1396/11/14