جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1077364 تحلیل وضعیت نظام حقوقی تبلیغات بازرگانی در ایران
تاریخ انتشار: 1397/07/29
1077340 نگاهی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در ایران
تاریخ انتشار: 1397/07/29
1073556 دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 1397
تاریخ انتشار: 1397/07/02
1073456 بوروکراسی ناکارآمد و ممانعت آن از اجرای قانون
تاریخ انتشار: 1397/07/02
1073346 بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری
تاریخ انتشار: 1397/07/02
1073285 هوش مصنوعی و قانونگذاری(7) قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا (ضرورتها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی)
تاریخ انتشار: 1397/07/01
1070566 بررسی وضعیت طرحها و لوایح سیاسی 9 دوره مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070554 بررسی وضعیت طرحها و لوایح سیاسی 9 دوره مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070178 بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال1396
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070126 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 10. عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397
تاریخ انتشار: 1397/06/06