جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1060113 بررسی قوانین حفاظت از داده های کاربران درکشورهای منتخب
تاریخ انتشار: 1397/03/23
1060110 بررسی چالش های معدنکاری زغال سنگ ایران
تاریخ انتشار: 1397/03/23
1060830 گزارش مستند مجلس شورای اسلامی در مورد کارنامه و عملکرد حقوق بشری آمریکا
تاریخ انتشار: 1397/03/22
1057938 تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی
تاریخ انتشار: 1397/03/06
1057867 مروری بر معاهده های فراملی سایبری
تاریخ انتشار: 1397/03/06
1057856 حفاظت از داده های کاربران: رویکردهای جهانی و گونه شناسی تنظیم مقررات
تاریخ انتشار: 1397/03/06
1057002 هنر تحریم ها؛ نگاهی از درون میدان
تاریخ انتشار: 1397/03/01
1056629 سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها
تاریخ انتشار: 1397/02/31
1056584 وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران؛ چالشها و فرصتهای پیش رو
تاریخ انتشار: 1397/02/31
1056160 امکان سنجی کاهش ساعات کاری در ماه مبارک رمضان
تاریخ انتشار: 1397/02/30