جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1069121 ازدواج دختران در سنین پایین 1. وضعیت موجود و ابعاد مسئله
تاریخ انتشار: 1397/05/27
1068694 آینده نگاری بخش کشاورزی: 2 . پویش محیطی، عرضه و تقاضا
تاریخ انتشار: 1397/05/24
1068536 بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور
تاریخ انتشار: 1397/05/21
1067666 تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1067465 گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 5. پیمایش سازمان های ناظر بر پارلمان
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1067454 هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا)
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1067440 نظام ملی تنظیم گری 1. مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1067210 عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو
تاریخ انتشار: 1397/05/06
1066816 مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1397/05/01
1066851 پیشگیری و مبارزه با فساد 2. راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد
تاریخ انتشار: 1397/05/01