جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1116796 نشست شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد
تاریخ انتشار: 1397/12/07
1104912 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 61. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ و پیشنهادهای اصلاحی
تاریخ انتشار: 1397/11/07
1104178 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران11. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397
تاریخ انتشار: 1397/11/03
1104086 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 10 .درآمدهای مالیاتی
تاریخ انتشار: 1397/11/03
1101909 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور6.شفافیت بودجه
تاریخ انتشار: 1397/10/29
1101875 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور50. بخش برق
تاریخ انتشار: 1397/10/29
1101854 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 51. حوزه آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی
تاریخ انتشار: 1397/10/29
1101770 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور47. بخش دولت الکترونیک
تاریخ انتشار: 1397/10/29
1101719 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور48. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه های اجتماعی)
تاریخ انتشار: 1397/10/29
1101554 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور34. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ انتشار: 1397/10/29