جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
981815 رسانه ها رکن مهم توسعه کشور هستند
تاریخ انتشار: 1395/05/17
955580 افزایش اعتبارات، گام ضروری برای حل مشکل بیمه طلایی هنرمندان
تاریخ انتشار: 1394/12/15
952518 حمایت از رسانه ها در برنامه ششم توسعه مورد تأکید است
تاریخ انتشار: 1394/11/12
945708 ضرورت اصلاح قانون کار
تاریخ انتشار: 1394/09/02
887220 تذکر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رسانه ها برای رعایت انصاف است
تاریخ انتشار: 1393/03/03
886472 تدوین طرح یک فوریت برخورد با تبلیغات داروهای تقلبی در رسانه ها
تاریخ انتشار: 1393/02/29
886425 بررسی ابعاد طرح تلویزیون تعاملی در کمیسیون امنیت ملی
تاریخ انتشار: 1393/02/29
885482 تصویب کلیات طرح توسعه سازمان بسیج رسانه در کمیسیون امنیت ملی مجلس
تاریخ انتشار: 1393/02/22
885387 حوزه رسانه نیازمند مدیریت جهادی است
تاریخ انتشار: 1393/02/21
885118 جذب، آموزش و ساماندهی خبرنگاران از اهداف طرح بسیج رسانه
تاریخ انتشار: 1393/02/20