جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1111778 ضرورت تعدیل نرخ کالاهای اساسی غذایی
تاریخ انتشار: 1397/11/28
1089218 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1082109 ریشه های ایجاد تکدی گری
تاریخ انتشار: 1397/08/20
1043876 اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1043874 اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1006709 افزایش حقوق اقشارکم درآمد از اولویت های بودجه سال ۹۶ است
تاریخ انتشار: 1395/11/06
1001958 انتقاد از افزایش شاخص فقر و نابرابری در کشور
تاریخ انتشار: 1395/09/23
998839 اصلاح قوانین کار راه برون رفت از معضل بیکاری در کشور
تاریخ انتشار: 1395/09/02
992312 فقراقتصادی و بیکاری مهم ترین دلیل بزه کاری در جامعه
تاریخ انتشار: 1395/07/28
989381 نقش مهم زکات در رفع فقر اقتصادی
تاریخ انتشار: 1395/07/04