جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
960622 اخذ هرگونه مالیات از صادرکنندگان غیرنفتی خلاف برنامه پنجم توسعه است
تاریخ انتشار: 1395/02/04
780018 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (8) تدابیر در نظر گرفته شده برای کاهش وابستگی به نفت،اصلاح نظام مالیاتی و توسعه بخش تعاون
تاریخ انتشار: 1389/04/13
777517 لایحه برنامه پنجم توسعه (6) بررسی وضعیت ارز ، پول و بانک و بازار سرمایه
تاریخ انتشار: 1389/04/09
777518 لایحه برنامه پنجم توسعه (7) احکام مربوط به تجارت، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد و بیمه های بازرگانی و پیشنهادات مرکز ...
تاریخ انتشار: 1389/04/09
777384 در بررسی فصل پنجم لایحه برنامه پنجم ارائه شد پیشنهادات مرکز پژوهشها برای بهبود فضای کسب و کار در کشور
تاریخ انتشار: 1389/04/07
777306 نظر مرکز پژوهشهای مجلس در مورد فصل چهارم لایحه برنامه پنجم (فناوری اطلاعات و نظام اداری)
تاریخ انتشار: 1389/04/02
777095 بررسی فصل سوم (اجتماعی) لایحه برنامه پنجم توسعه توسط مرکز پژوهشها
تاریخ انتشار: 1389/04/01