راهنمای استفاده از جستجو

 • کاربر گرامی؛
  با توجه به مثال های زیر از عملگر(های) مناسب در "کلید واژه" مورد نظر جهت دریافت نتیجه دلخواه استفاده نمایید:
 • مجلس بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که حداقل یکی از دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس +بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس -بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته اما کلمه "بودجه" را نداشته باشند
 • +مجلس ~بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته باشند اما اگر کلمه "بودجه" را داشته باشند در نتیجه جستجو پایین تر از رکوردهایی که کلمه "بودجه" را ندارند، قرار گیرند
 • +مجلس +(>بودجه <دولت)
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه "مجلس" و "بودجه" یا "مجلس" و "دولت"را داشته باشند (با هر ترتیبی) اما رکوردهایی که کلمه "مجلس بودجه" را دارند بالاتر از رکوردهایی که کلمه "مجلس دولت" را دارند قرار می‌گیرند
 • مجلس*
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر یک از کلمه های "مجلس"، "مجلسی"، "مجلسین" را داشته باشند.
 • "مجلس بودجه"
  رکوردهایی یافت می‌شوند که دقیقا کلمه "مجلس بودجه" را داشته باشند

اخبار

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
807753 دولت در لایحه بودجه سال 91 به قانون هدفمند کردن یارانه ها توجه نکرده است
تاریخ انتشار: 1391/02/26
808091 متغیرهای اساسی اقتصاد کلان در بودجه سال 1391 مورد توجه قرار نگرفته اند
تاریخ انتشار: 1391/01/29
808042 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در حوزه رسانه ها
تاریخ انتشار: 1391/01/28
807697 بررسی تطبیقی جنبه های اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در قالب لایحه بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ انتشار: 1391/01/26
807690 تعدیل مالیاتها درلایحه بودجه سال 1391 کل کشور ضرورت دارد
تاریخ انتشار: 1391/01/23
807648 در لایحه بوجه سال 1391 کل کشور، به بخش منابع انسانی توسعه روستایی، اهمیت کافی داده نشده است
تاریخ انتشار: 1391/01/22
807548 وضعیت ردیف های متفرقه در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ انتشار: 1391/01/21
807316 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در زمینه تنظیم بازار
تاریخ انتشار: 1391/01/20
807256 چگونگی تقسیط مجدد بدهی های مالی تأدیه نشده بانکی در لایحه بودجه 1391 کل کشور
تاریخ انتشار: 1391/01/19
807232 چگونگی رویکرد لایحه بودجه 91 به بخش مسکن ، شهرسازی و مدیریت شهری
تاریخ انتشار: 1391/01/16