جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
807753 دولت در لایحه بودجه سال 91 به قانون هدفمند کردن یارانه ها توجه نکرده است
تاریخ انتشار: 1391/02/26
808091 متغیرهای اساسی اقتصاد کلان در بودجه سال 1391 مورد توجه قرار نگرفته اند
تاریخ انتشار: 1391/01/29
808042 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در حوزه رسانه ها
تاریخ انتشار: 1391/01/28
807697 بررسی تطبیقی جنبه های اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در قالب لایحه بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ انتشار: 1391/01/26
807690 تعدیل مالیاتها درلایحه بودجه سال 1391 کل کشور ضرورت دارد
تاریخ انتشار: 1391/01/23
807648 در لایحه بوجه سال 1391 کل کشور، به بخش منابع انسانی توسعه روستایی، اهمیت کافی داده نشده است
تاریخ انتشار: 1391/01/22
807548 وضعیت ردیف های متفرقه در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ انتشار: 1391/01/21
807316 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور در زمینه تنظیم بازار
تاریخ انتشار: 1391/01/20
807256 چگونگی تقسیط مجدد بدهی های مالی تأدیه نشده بانکی در لایحه بودجه 1391 کل کشور
تاریخ انتشار: 1391/01/19
807232 چگونگی رویکرد لایحه بودجه 91 به بخش مسکن ، شهرسازی و مدیریت شهری
تاریخ انتشار: 1391/01/16