جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
993774 اجازه به دولت برای تأمین بودجه موردنیاز شهرهای مذهبی در قالب بودجه سنواتی
تاریخ انتشار: 1395/08/05
962630 مجوز مجلس به دولت برای کمک به شهرک های صنعتی در قالب بودجه های سنواتی
تاریخ انتشار: 1395/02/13
962490 اختصاص سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1395/02/13
936322 اقدام های تقنینی مجلس نهم در حوزه حمایت از محرومان
تاریخ انتشار: 1394/06/09