جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1123538 افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشگری
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1122512 مزایای و اهمیت تمرکززدایی در کشور
تاریخ انتشار: 1397/12/25
1075629 تفکیک وزارتخانه ها شاید زمانی دیگر
تاریخ انتشار: 1397/07/14
1062557 مخالفت مجلس با تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، ورزش و صنعت و معدن
تاریخ انتشار: 1397/04/03
1027082 موافقت کارگروه تخصصی کمیسیون عمران با کلیات تفکیک وزارت راه و شهرسازی
تاریخ انتشار: 1396/04/26
1006065 ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت
تاریخ انتشار: 1395/11/02
1006030 ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت
تاریخ انتشار: 1395/11/02
946094 بررسی سیاست های رهبر انقلاب درخصوص محیط زیست
تاریخ انتشار: 1394/09/04
946090 سهم بری حداکثری از بازارهای بین المللی در دستور کار مسئولان اقتصادی قرار گیرد
تاریخ انتشار: 1394/09/04
945529 منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1394/09/02