تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028553 رئیس علی اکبری علی اکبری خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان)
1028554 نایب رئیس اول رضا کریمی رضا کریمی اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
1028555 نایب رئیس دوم علی  بختیاری علی بختیاری کرمان (بافت)
1028558 سخنگو علی محمد شاعری علی محمد شاعری مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)
1028556 دبیر اول جلال محمودزاده جلال محمودزاده آذربایجان غربی (مهاباد)
1028557 دبیر دوم نظر  افضلی نظر افضلی خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان)

دستور جلسه

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
1- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال(اصلی- چاپ795)

2- بررسی طرح استفساریه ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم(فرعی- چاپ700)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد.