تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028541 رئیس جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش)
1028542 نایب رئیس اول اصغر  مسعودی اصغر مسعودی فارس (استهبان / نی‌ریز)
1028543 نایب رئیس دوم نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات)
1028546 سخنگو احد  آزادی خواه احد آزادی خواه همدان (ملایر)
1028544 دبیر اول سیده فاطمه ذوالقدر سیده فاطمه ذوالقدر تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
1028545 دبیر دوم علیرضا  ابراهیمی علیرضا ابراهیمی گلستان (آزادشهر / رامیان)

دستور جلسه

کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰   1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی- چاپ 470)
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1-  بررسی قوانین مربوط به ماهواره
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 2- بحث و بررسی پیرامون طرح های نظام جامع رسانه  و رسانه های همگانی 
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  1- بحث و بررسی در مورد اولویت‌های کارگروه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2- بحث و بررسی در مورد سیاستگذاری ونظارت بر فضای مجازی 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰  بررسی برنامه ها و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه ورزش دانش آموزی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۳۰ - ۱۴:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی- چاپ 470)
 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  3- نشست هیات رئیسه کمیسیون