تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
860145 رئیس احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان)
860146 نایب رئیس اول مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860147 نایب رئیس دوم بیژن نوباوه وطن بیژن نوباوه وطن تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860148 سخنگو سیدعلی طاهری سیدعلی طاهری گلستان (آق قلا / گرگان)
860149 دبیر اول سیدمرتضی حسینی سیدمرتضی حسینی قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
860150 دبیر دوم لاله افتخاری لاله افتخاری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860610 عضو رضا آشتیانی عراقی رضا آشتیانی عراقی قم (قم)
860612 عضو جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش)
860616 عضو علی مطهری علی مطهری تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860611 عضو نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات)
860615 عضو مفید کیائی نژاد مفید کیائی نژاد البرز (ساوجبلاغ / طالقان)

دستور جلسه

کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- استماع گزارش رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی- تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 4- انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت از حجاب و عفاف
سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بحث و بررسی پیرامون اتفاقات اخیر در حوزه فرهنگ و گردشگری با حضور مسؤولین دستگاههای ذی‌ربط
سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- استماع گزارش مسؤولین دیوان محاسبات درخصوص عملکرد دستگاههای فرهنگی