تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
860145 رئیس احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان)
860146 نایب رئیس اول مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860147 نایب رئیس دوم بیژن نوباوه وطن بیژن نوباوه وطن تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860148 سخنگو سیدعلی طاهری سیدعلی طاهری گلستان (آق قلا / گرگان)
860149 دبیر اول سیدمرتضی حسینی سیدمرتضی حسینی قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
860150 دبیر دوم لاله افتخاری لاله افتخاری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860610 عضو رضا آشتیانی عراقی رضا آشتیانی عراقی قم (قم)
860612 عضو جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش)
860611 عضو نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات)
860616 عضو علی مطهری علی مطهری تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860615 عضو مفید کیائی نژاد مفید کیائی نژاد البرز (ساوجبلاغ / طالقان)

دستور جلسه

کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 4- بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن(فرعی- چاپ1129)
مواد ارجاعی:
(2بند د)، (14 جزء3)، (17 اجزای7-8)، (18 بند ب)، (19)، (25) و(30)
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی مسائل فرهنگی با حضور مسؤولین ذی‌ربط
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- استماع گزارش دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(یک‌فوریتی- فرعی- چاپ1140)
مواد ارجاعی:
(6)، (8 بندهای الف- ب)،(20)، (27) و(28)
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ دعوت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ بیژن نوباوه وطن نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)
▪ مهرداد بذرپاش نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ احمدعلی مقیمی نهم، مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)
▪ محسن صرامی فروشانی نهم، اصفهان (خمینی شهر)
▪ حجت اله خدایی سوری نهم، لرستان (دلفان / سلسله)
▪ عبدالرحمان رستمیان نهم، سمنان (دامغان)
▪ کمال الدین پیرمؤذن نهم، اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
▪ حمید رسائی نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)