تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
975453 رئیس نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد)
975455 نایب رئیس اول احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان)
975457 نایب رئیس دوم جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (لارستان)
975458 سخنگو احد  آزادی خواه احد آزادی خواه همدان (ملایر)
975462 دبیر اول فاطمه ذوالقدر فاطمه ذوالقدر تهران (تهران)
975463 دبیر دوم علیرضا  ابراهیمی علیرضا ابراهیمی گلستان (آزادشهر / رامیان)
975493 عضو اصغر  مسعودی اصغر مسعودی فارس (استهبان / نی‌ریز)
975481 عضو پروانه سلحشوری پروانه سلحشوری تهران (تهران)
975483 عضو طیبه سیاوشی شاه عنایتی طیبه سیاوشی شاه عنایتی تهران (تهران)
975484 عضو مهدی شیخ مهدی شیخ تهران (تهران)
975486 عضو سیدصادق طباطبایی نژاد سیدصادق طباطبایی نژاد اصفهان (اردستان)
975487 عضو سید احسان قاضی زاده هاشمی سید احسان قاضی زاده هاشمی خراسان رضوی (سرخس / فریمان)
975491 عضو احمد  مازنی احمد مازنی تهران (تهران)
975495 عضو علی مطهری علی مطهری تهران (تهران)
975497 عضو محمدعلی وکیلی محمدعلی وکیلی تهران (تهران)
975489 عضو غلامرضا کاتب غلامرضا کاتب سمنان (گرمسار)

دستور جلسه