تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
932850 رئیس احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان)
932852 نایب رئیس اول مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
932854 نایب رئیس دوم بیژن نوباوه وطن بیژن نوباوه وطن تهران (تهران / ری / شمیرانات)
932856 سخنگو سیدعلی طاهری سیدعلی طاهری گلستان (آق قلا / گرگان)
932858 دبیر اول سیدمرتضی حسینی سیدمرتضی حسینی قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
932860 دبیر دوم لاله افتخاری لاله افتخاری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
932862 عضو رضا آشتیانی عراقی رضا آشتیانی عراقی قم (قم)
932866 عضو جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش)
932868 عضو سیدرمضان شجاعی کیاسری سیدرمضان شجاعی کیاسری مازندران (ساری)
932875 عضو موسی غضنفرآبادی موسی غضنفرآبادی کرمان (بم)
932872 عضو علی مطهری علی مطهری تهران (تهران / ری / شمیرانات)
932864 عضو نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات)
932870 عضو مفید کیائی نژاد مفید کیائی نژاد البرز (ساوجبلاغ / طالقان)

دستور جلسه

کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1-  اخبار فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  2- بررسی شور دوم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (اصلی- چاپ 1019)
دوشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- اخبار فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰  2- بررسی طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها (اعاده‌شده از شورای نگهبان)
(چاپ 1222)