تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
860145 رئیس احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان)
860146 نایب رئیس اول مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860147 نایب رئیس دوم بیژن نوباوه وطن بیژن نوباوه وطن تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860148 سخنگو سیدعلی طاهری سیدعلی طاهری گلستان (آق قلا / گرگان)
860149 دبیر اول سیدمرتضی حسینی سیدمرتضی حسینی قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
860150 دبیر دوم لاله افتخاری لاله افتخاری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860610 عضو رضا آشتیانی عراقی رضا آشتیانی عراقی قم (قم)
860612 عضو جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش)
860611 عضو نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات)
860616 عضو علی مطهری علی مطهری تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860615 عضو مفید کیائی نژاد مفید کیائی نژاد البرز (ساوجبلاغ / طالقان)

دستور جلسه

کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (چاپی : 1079) (سابقه : 1076)
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (چاپی : 1079) (سابقه : 1076)
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- انتخاب دونفر به عنوان نمایندگان عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(در اجرای اصل(175) قانون اساسی)
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- انتخاب یک نفر ناظر به عنوان نماینده عضو هیأت نظارت بر مطبوعات(در اجرای بند(ج) ماده(7) قانون مطبوعات)