تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
860145 رئیس احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان)
860146 نایب رئیس اول مرتضی آقاتهرانی مرتضی آقاتهرانی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860147 نایب رئیس دوم بیژن نوباوه وطن بیژن نوباوه وطن تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860148 سخنگو سیدعلی طاهری سیدعلی طاهری گلستان (آق قلا / گرگان)
860149 دبیر اول سیدمرتضی حسینی سیدمرتضی حسینی قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
860150 دبیر دوم لاله افتخاری لاله افتخاری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
860610 عضو رضا آشتیانی عراقی رضا آشتیانی عراقی قم (قم)
860612 عضو جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش)
860611 عضو نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات)
860616 عضو علی مطهری علی مطهری تهران (تهران / ری / شمیرانات)
860615 عضو مفید کیائی نژاد مفید کیائی نژاد البرز (ساوجبلاغ / طالقان)

دستور جلسه

کمیسیون فرهنگی
↵ کارگروه هنر، رسانه و گردشگری
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی (چاپی : 41)
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (چاپی : 1023)
یک‌شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- بررسی طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه (چاپی : 1021)
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ رحمت اله نوروزی نهم، گلستان (علی‌آباد کتول)
▪ ابراهیم کارخانه نهم، همدان (همدان)
▪ موسی الرضا ثروتی نهم، خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
▪ علی مطهری نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)