تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072574 رئیس محمدرضا پورابراهیمی داورانی محمدرضا پورابراهیمی داورانی کرمان (راور / کرمان)
1072575 نایب رئیس اول سید حسن حسینی (شاهرودی) سید حسن حسینی (شاهرودی) سمنان (شاهرود)
1072576 نایب رئیس دوم عین الله شریف پور عین الله شریف پور آذربایجان غربی (شوط / ماکو / پلدشت / چالدران)
1072577 سخنگو زهرا سعیدی مبارکه زهرا سعیدی مبارکه اصفهان (مبارکه)
1072578 دبیر اول معصومه آقاپور علیشاهی معصومه آقاپور علیشاهی آذربایجان شرقی (شبستر)
1072579 دبیر دوم سیدتقی کبیری سیدتقی کبیری آذربایجان غربی (خوی)
1073283 عضو سید فرید موسوی سید فرید موسوی تهران (تهران)
1073282 عضو حمد الله کریمی حمد الله کریمی کردستان (بیجار)

دستور جلسه