تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028147 رئیس محمدرضا پورابراهیمی داورانی محمدرضا پورابراهیمی داورانی کرمان (راور / کرمان)
1028153 نایب رئیس اول علی اکبر  کریمی علی اکبر کریمی مرکزی (اراک / کمیجان)
1028154 نایب رئیس دوم سید فرید موسوی سید فرید موسوی تهران (تهران)
1028157 سخنگو رحیم زارع رحیم زارع فارس (آباده / بوانات / خرمبید)
1028155 دبیر اول سید حسن حسینی (شاهرودی) سید حسن حسینی (شاهرودی) سمنان (شاهرود)
1028156 دبیر دوم علی اسماعیلی علی اسماعیلی مازندران (محمود آباد / نور)

دستور جلسه

کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  1- جلسه بررسی مشکلات جاری در ارتباط با مسائل ارزی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و روسا اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ 2- ادامه جلسه بررسی مشکلات جاری در ارتباط با مسائل ارزی کشور با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه جلسه بررسی مشکلات جاری در ارتباط با مسائل ارزی کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی ودارایی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰ 1- رای گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای ( تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارائئ ( به استناد ماده 223 آیین نامه داخلی)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها