تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028490 رئیس علی نوبخت حقیقی علی نوبخت حقیقی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1028491 نایب رئیس اول محمدحسین قربانی محمدحسین قربانی گلستان (آستانه اشرفیه)
1028492 نایب رئیس دوم همایون  یوسفی همایون یوسفی خوزستان (اهواز)
1028495 سخنگو احمد  همتی احمد همتی سمنان (سمنان)
1028493 دبیر اول عباسعلی پوربافرانی عباسعلی پوربافرانی اصفهان (نائین)
1028494 دبیر دوم یعقوب شیویاری یعقوب شیویاری آذربایجان شرقی (ترکمنچای / مرکزی / میانه / کاغذکنان / کندوان)

دستور جلسه

کمیسیون بهداشت و درمان
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
2- بررسی مشکلات مطروحه در آزمون دوره دکتری داروسازی با حضور ذی نفعان و مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۰۸:۰۰ - ۰۸:۱۰
1- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۰۸:۱۰ - ۱۰:۱۵
2- بررسی ابعاد حادثه زلزله در منطقه غرب کشور با حضور مسئولین وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و جمعیت هلال احمر
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۰:۱۵ - ۱۰:۴۵
3- استماع گزارش مسئولین جمعیت مامائی ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰
4- استماع گزارش ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص برنامه های آن مرکز
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰
5- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۱۰ - ۱۴:۵۰
6- استماع گزارش ریاست جمعیت هلال احمر در خصوص برنامه های آتی آن سازمان
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۴:۵۰ - ۱۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
8- استماع گزارش ریاست موسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با علائق ویژه در خصوص غذای حلال