تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028490 رئیس علی نوبخت حقیقی علی نوبخت حقیقی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1028491 نایب رئیس اول محمدحسین قربانی محمدحسین قربانی گلستان (آستانه اشرفیه)
1028492 نایب رئیس دوم همایون  یوسفی همایون یوسفی خوزستان (اهواز)
1028495 سخنگو احمد  همتی احمد همتی سمنان (سمنان)
1028493 دبیر اول عباسعلی پوربافرانی عباسعلی پوربافرانی اصفهان (نائین)
1028494 دبیر دوم یعقوب شیویاری یعقوب شیویاری آذربایجان شرقی (ترکمنچای / مرکزی / میانه / کاغذکنان / کندوان)

دستور جلسه

کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ - تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۵ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی مسائل، مشکلات و چالش های پیش رو صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در مواجهه با تحریم های پیش رو با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد