تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028490 رئیس علی نوبخت حقیقی علی نوبخت حقیقی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1028491 نایب رئیس اول محمدحسین قربانی محمدحسین قربانی گلستان (آستانه اشرفیه)
1028492 نایب رئیس دوم همایون  یوسفی همایون یوسفی خوزستان (اهواز)
1028495 سخنگو احمد  همتی احمد همتی سمنان (سمنان)
1028493 دبیر اول عباسعلی پوربافرانی عباسعلی پوربافرانی اصفهان (نائین)
1028494 دبیر دوم یعقوب شیویاری یعقوب شیویاری آذربایجان شرقی (ترکمنچای / مرکزی / میانه / کاغذکنان / کندوان)

دستور جلسه

کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ 1- استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۴۵ 2- استماع گزارش مرکز پیش‌گیری از سرطان آلا درخصوص عملکرد و برنامه‌های آتی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۰۰ 3- انتخاب و معرفی دو نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۲۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۲۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ بررسی طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری (چاپی : 582)
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ 1- استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۵ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1397 کل کشور در حوزه سلامت