تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072970 رئیس عزیز اکبریان عزیز اکبریان البرز (کرج)
1072981 نایب رئیس اول فریدون احمدی فریدون احمدی زنجان (زنجان / طارم)
1072980 نایب رئیس دوم رضا علیزاده رضا علیزاده آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
1072979 سخنگو ولی ملکی ولی ملکی اردبیل (مشکین شهر)
1072978 دبیر اول سید جواد  حسینی کیا سید جواد حسینی کیا کرمانشاه (سنقرکلیایی)
1072977 دبیر دوم عبدالله  رضیان عبدالله رضیان مازندران (جویبار / سوادکوه / سیمرغ / قائمشهر)
1073971 عضو سید حمیده  زرآبادی سید حمیده زرآبادی قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
1073975 عضو رامین  نورقلی پور رامین نورقلی پور گلستان (بندر ترکمن / کردکوی)
1073974 عضو علی  اسدی کرم علی اسدی کرم کرمان (شهر بابک)
1073967 عضو رضا  انصاری رضا انصاری فارس (داراب / زرین‌دشت)
1073972 عضو سعید  باستانی سعید باستانی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
1073935 عضو محمد  عزیزی محمد عزیزی زنجان (ابهر / خرمدره)
1076333 عضو محمدحسین فرهنگی محمدحسین فرهنگی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
1073977 عضو محمدرضا نجفی محمدرضا نجفی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1076228 عضو محسن کوهکن ریزی محسن کوهکن ریزی اصفهان (لنجان)
1073969 عضو حمید  گرمابی حمید گرمابی خراسان رضوی (نیشابور)

دستور جلسه

کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  - طرح الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده(67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1207 (اصلی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۵:۱۵ - ۰۰:۰۰  - بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره چاپ 1069 ( فرعی – مواد 1،2،3)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  - جلسه کارگروه صنعت :
موضوع – بررسی مسائل و مشکلات شرکت ماشین سازی تبریز
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  - بررسی گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰  - جلسه کارگروههای تخصصی کمیسیون