تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028134 رئیس عزیز اکبریان عزیز اکبریان البرز (کرج)
1028135 نایب رئیس اول رضا علیزاده رضا علیزاده آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
1028136 نایب رئیس دوم فریدون احمدی فریدون احمدی زنجان (زنجان / طارم)
1028139 سخنگو سعید  باستانی سعید باستانی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
1028137 دبیر اول رامین  نورقلی پور رامین نورقلی پور گلستان (بندر ترکمن / کردکوی)
1028138 دبیر دوم سید جواد  حسینی کیا سید جواد حسینی کیا کرمانشاه (سنقرکلیایی)

دستور جلسه