تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028134 رئیس عزیز اکبریان عزیز اکبریان البرز (کرج)
1028135 نایب رئیس اول رضا علیزاده رضا علیزاده آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
1028136 نایب رئیس دوم فریدون احمدی فریدون احمدی زنجان (زنجان / طارم)
1028139 سخنگو سعید  باستانی سعید باستانی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
1028137 دبیر اول رامین  نورقلی پور رامین نورقلی پور گلستان (بندر ترکمن / کردکوی)
1028138 دبیر دوم سید جواد  حسینی کیا سید جواد حسینی کیا کرمانشاه (سنقرکلیایی)

دستور جلسه

کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ 2- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
↵ کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰
استماع گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درخصوص موانع تولید تمام ظرفیت واحدهای تولیدی و گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص افزایش سرمایه پست بانک از محل فروش دارایی‌های غیرمنقول
↵ کارگروه صنعت
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی مسائل و مشکلات شرکت پشم شیشه ایران
↵ کارگروه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ بررسی پیش‌نویس گزارش نهایی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰