تعداد رکورد ها :‌ 15

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072562 رئیس غلامرضا کاتب غلامرضا کاتب سمنان (گرمسار)
1072563 نایب رئیس اول عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول)
1072564 نایب رئیس دوم مهرداد بائوج لاهوتی مهرداد بائوج لاهوتی گیلان (لنگرود)
1072565 سخنگو عزت اله یوسفیان ملا عزت اله یوسفیان ملا مازندران (آمل)
1072566 دبیر اول محمد  عزیزی محمد عزیزی زنجان (ابهر / خرمدره)
1072567 دبیر دوم علی  اکبری علی اکبری فارس (شیراز)
1076215 عضو غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گیلان (رشت)
1076222 عضو شهباز حسن پور بیگلری شهباز حسن پور بیگلری کرمان (بردسیر / سیرجان)
1076207 عضو علیرضا رحیمی علیرضا رحیمی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
1076205 عضو رضا  شیران خراسانی رضا شیران خراسانی خراسان رضوی (مشهد / کلات)
1076213 عضو محمد مهدی مفتح محمد مهدی مفتح همدان (تویسرکان)
1076209 عضو محمدعلی وکیلی محمدعلی وکیلی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1076217 عضو محمدرضا پورابراهیمی داورانی محمدرضا پورابراهیمی داورانی کرمان (راور / کرمان)
1076227 عضو محسن کوهکن ریزی محسن کوهکن ریزی اصفهان (لنجان)
1076224 عضو علی اصغر یوسف نژاد علی اصغر یوسف نژاد مازندران (ساری)

دستور جلسه

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  ----