تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028496 رئیس عزت اله یوسفیان ملا عزت اله یوسفیان ملا مازندران (آمل)
1028497 نایب رئیس اول مهرداد بائوج لاهوتی مهرداد بائوج لاهوتی گیلان (لنگرود)
1028499 نایب رئیس دوم عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول)
1028528 سخنگو شهباز حسن پور بیگلری شهباز حسن پور بیگلری کرمان (بردسیر / سیرجان)
1028500 دبیر اول محمد  عزیزی محمد عزیزی زنجان (ابهر / خرمدره)
1028533 دبیر دوم علی  اکبری علی اکبری فارس (شیراز)

دستور جلسه

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
1- بررسی مواد 23، 27 و 33 تا 37 گزارش کمیسیون در مورد  طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 693) (سابقه : 588, 643, 605)- ارجاع شده از صحن علنی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- تعیین تکلیف بررسی طرح اصلاح بند (2) ماده (45) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 277)