تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072562 رئیس غلامرضا کاتب غلامرضا کاتب سمنان (گرمسار)
1072563 نایب رئیس اول عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول)
1072564 نایب رئیس دوم مهرداد بائوج لاهوتی مهرداد بائوج لاهوتی گیلان (لنگرود)
1072565 سخنگو عزت اله یوسفیان ملا عزت اله یوسفیان ملا مازندران (آمل)
1072566 دبیر اول محمد  عزیزی محمد عزیزی زنجان (ابهر / خرمدره)
1072567 دبیر دوم علی  اکبری علی اکبری فارس (شیراز)

دستور جلسه

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1.بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی-چاپ 1058با حضور کارشناسان معاونت نظارت و قوانین، مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان
2. جمع بندی گزارش کمیسیون در مورد اصلاح آئین نامه داخلی به استناد تبصره یک ماده 49 قانون آئین نامه داخلی مجلس

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه روسای کمیسیون های مجلس در کمیسیون ائین نامه داخلی با موضوع طرح های اصلاح آئین نامه داخلی