تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028547 رئیس الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت)
1028548 نایب رئیس اول حسین  رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون)
1028549 نایب رئیس دوم محمد کاظمی محمد کاظمی همدان (ملایر)
1028552 سخنگو حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم)
1028550 دبیر اول جلیل  رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)
1028551 دبیر دوم یحیی  کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت)

دستور جلسه

کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (چاپ 554)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (اعاده‌شده از شورای نگهبان)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تابعیت (چاپ 845)
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها (چاپ 733)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ رسیدگی به سؤالات نمایندگان از وزیر دادگستری:
الف- آقای هدایت‌اله خادمی نماینده ایذه و باغملک
ب- آقایان محمدجواد فتحی و احمدمازنی نمایندگان تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
پ- آقای مصطفی کواکبیان نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سی نفر از نمایندگان
ت- خانم فاطمه سعیدی نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و هفت نفر از نمایندگان
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.