تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
975428 رئیس الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت)
975430 نایب رئیس اول محمد کاظمی محمد کاظمی همدان (ملایر)
975431 نایب رئیس دوم یحیی  کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت)
975434 سخنگو حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم)
975435 دبیر اول حسین  رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون)
975437 دبیر دوم جلیل  رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)
975446 عضو ژرژیک آبرامیان ژرژیک آبرامیان اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
975444 عضو علی بختیار علی بختیار اصفهان (خوانسار / گلپایگان)
975441 عضو روح الله حضرت پور طلاتپه روح الله حضرت پور طلاتپه آذربایجان غربی (ارومیه)
975439 عضو محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
975442 عضو بهمن  طاهرخانی بهمن طاهرخانی قزوین (تاکستان)
975448 عضو محمد جواد  فتحی محمد جواد فتحی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
975451 عضو محمدعلی پورمختار محمدعلی پورمختار همدان (بهار / کبودرآهنگ)

دستور جلسه

کمیسیون قضایی و حقوقی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.