تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072592 رئیس الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت)
1072593 نایب رئیس اول یحیی  کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت)
1072594 نایب رئیس دوم محمد کاظمی محمد کاظمی همدان (ملایر)
1072595 سخنگو حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم)
1072596 دبیر اول جلیل  رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)
1072597 دبیر دوم حسین  رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون)
1076278 عضو ژرژیک آبرامیان ژرژیک آبرامیان اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
1076274 عضو روح الله حضرت پور طلاتپه روح الله حضرت پور طلاتپه آذربایجان غربی (ارومیه)
1076280 عضو محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
1076269 عضو بهمن  طاهرخانی بهمن طاهرخانی قزوین (تاکستان)
1076272 عضو محمد جواد  فتحی محمد جواد فتحی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1076276 عضو محمدعلی پورمختار محمدعلی پورمختار همدان (بهار / کبودرآهنگ)

دستور جلسه

کمیسیون قضایی و حقوقی
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی لایحه تجارت چاپ 23
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی چاپ 176
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها چاپ 733
بررسی لایحه تجارت چاپ 23
بررسی طرح عفو عمومی چاپ 1099
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  حضور معاون حقوقی، مجلس، تفریغ بودجه و استانهای دیوان محاسبات کشور و ارائه گزارش
ادامه مانده دستور از جلسه قبل
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری
بررسی طرح اصلاح مواد 15 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی کیفری چاپ 1213
↵ کارگروه حقوق ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858