تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072592 رئیس الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت)
1072593 نایب رئیس اول یحیی  کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت)
1072594 نایب رئیس دوم محمد کاظمی محمد کاظمی همدان (ملایر)
1072595 سخنگو حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم)
1072596 دبیر اول جلیل  رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)
1072597 دبیر دوم حسین  رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون)
1076278 عضو ژرژیک آبرامیان ژرژیک آبرامیان اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
1076274 عضو روح الله حضرت پور طلاتپه روح الله حضرت پور طلاتپه آذربایجان غربی (ارومیه)
1076280 عضو محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
1076269 عضو بهمن  طاهرخانی بهمن طاهرخانی قزوین (تاکستان)
1076272 عضو محمد جواد  فتحی محمد جواد فتحی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1076276 عضو محمدعلی پورمختار محمدعلی پورمختار همدان (بهار / کبودرآهنگ)

دستور جلسه

کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک ( اعاده شده از شورای نگهبان )
2- بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان(اعاده شده از شورای نگهبان)
3- بررسی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی(اعاده شده از صحن )
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی لایحه تجارت چاپ 23
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی چاپ 176
↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی چاپ998
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به تابعیت چاپ 260
2- بررسی طرح اصلاح بند (چ ) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چاپ777
3- بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها چاپ 733