تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072592 رئیس الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت)
1072593 نایب رئیس اول یحیی  کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت)
1072594 نایب رئیس دوم محمد کاظمی محمد کاظمی همدان (ملایر)
1072595 سخنگو حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم)
1072596 دبیر اول جلیل  رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)
1072597 دبیر دوم حسین  رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون)
1076278 عضو ژرژیک آبرامیان ژرژیک آبرامیان اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
1076274 عضو روح الله حضرت پور طلاتپه روح الله حضرت پور طلاتپه آذربایجان غربی (ارومیه)
1076280 عضو محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
1076269 عضو بهمن  طاهرخانی بهمن طاهرخانی قزوین (تاکستان)
1076272 عضو محمد جواد  فتحی محمد جواد فتحی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1076276 عضو محمدعلی پورمختار محمدعلی پورمختار همدان (بهار / کبودرآهنگ)

دستور جلسه

کمیسیون قضایی و حقوقی
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی چاپ 176
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی تبصره ماده (9) لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان (اعاده شده از صحن مجلس) چاپ 1179
2- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت مالی چاپ 1150
3- بررسی طرح الحاق یک تبصره به بند "ج" ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) چاپ 1203
4- بررسی طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین چاپ 1176
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  - بررسی طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) درخصوص اهانت به ادیان و مذ اهب قانونی و اقوام ایرانی چاپ 1232
- بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی چاپ 1208
- بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی چاپ 1246
↵ کارگروه حقوق ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  - بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858