تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1031510 رئیس داود محمدی داود محمدی قزوین (آبیک / قزوین)
977897 نایب رئیس اول فرهاد تجری فرهاد تجری کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب)
977898 نایب رئیس دوم محمدرضا امیرحسن خانی محمدرضا امیرحسن خانی خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس)
977900 سخنگو بهرام  پارسایی بهرام پارسایی فارس (شیراز)
977899 دبیر اول ولی داداشی ولی داداشی گیلان (آستارا)
975342 عضو علی اردشیر لاریجانی علی اردشیر لاریجانی قم (قم)
975346 عضو فردین فرمند فردین فرمند آذربایجان شرقی (میانه)

دستور جلسه

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و گزارش های تهیه شده
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰
نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰
نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و گزارش های تهیه شده
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰
1- نشست کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰
3- نشست کارگروه قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله درخصوص هزینه دادرسی و ملاحظات فقهی، حقوقی و تقنینی آن
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰
2- نشست کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه