تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028140 رئیس عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان)
1028141 نایب رئیس اول مسعود  رضایی مسعود رضایی فارس (شیراز)
1028142 نایب رئیس دوم محمدرضا بادامچی محمدرضا بادامچی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1028146 سخنگو زهرا ساعی زهرا ساعی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
1028144 دبیر اول روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا)
1028145 دبیر دوم ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان)

دستور جلسه

کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- طرح تشکیل وزارتخانه های »انرژی« و (آب و محیط زیست)(چاپ976)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 2- انتخاب چهار نفر از اعضا جهت عضویت در شورای عالی اداری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ 3- طرح استفساریه جز (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 4- طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی (فرعی- چاپ 969)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ 5- طرح ایجاد وزرای منطقه ای (فرعی - چاپ 968)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰ -
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰ 6- نشست هفتگی هیات رئیسه کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۲:۳۰ - ۱۶:۰۰ نشست مشترک با مسوولین سازمان بیمه روستاییان و عشایر به منظور بررسی عملکرد سازبمان (در محل سازمان)