تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028140 رئیس عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان)
1028141 نایب رئیس اول مسعود  رضایی مسعود رضایی فارس (شیراز)
1028142 نایب رئیس دوم محمدرضا بادامچی محمدرضا بادامچی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1028146 سخنگو زهرا ساعی زهرا ساعی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
1028144 دبیر اول روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا)
1028145 دبیر دوم ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان)

دستور جلسه

کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  1- دعوت از سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ارائه گزارش عملکرد
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 6-7)

 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 3- کارگروه: طرح استهمال پنج ساله مستخدمان رسمی موسسات و شرکت های دولتی
 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ 1- کارگروه کار و روابط کار: طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور) های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی (چاپ 163)
 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ 2- کارگروه : ادامه بررسی طرح کارامدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی (چاپ 581)
 
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ کار گروه: ادامه بررسی مسائل و مشکلات کامیون داران کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3-  طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا(فرعی- چاپ 906)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپ 871) 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  2- لایحه استفساریه به بند (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی پیش از یک شغل (چاپ 78)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  4- نشست هفتگی هیات رئیسه کمیسیون