تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028140 رئیس عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان)
1028141 نایب رئیس اول مسعود  رضایی مسعود رضایی فارس (شیراز)
1028142 نایب رئیس دوم محمدرضا بادامچی محمدرضا بادامچی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1028146 سخنگو زهرا ساعی زهرا ساعی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
1028144 دبیر اول روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا)
1028145 دبیر دوم ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان)

دستور جلسه

کمیسیون اجتماعی
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
3- سفر استانی به استان سیستان و بلوچستان
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰  1-بررسی طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (چاپی : 580)
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
2- بررسی مشکلات کارورز (اپراتور) های برق
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
سفر استانی به استان سیستان و بلوچستان