تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1072989 رئیس حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان)
1072990 نایب رئیس اول عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول)
1072991 نایب رئیس دوم رحیم زارع رحیم زارع فارس (آباده / بوانات / خرمبید)
1072992 سخنگو نادر قاضی پور نادر قاضی پور آذربایجان غربی (ارومیه)
1072993 دبیر اول محمود شکری محمود شکری گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
1072988 دبیر دوم مهرداد بائوج لاهوتی مهرداد بائوج لاهوتی گیلان (لنگرود)

دستور جلسه

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- بررسی نحوه پیگیری اجرای قوانین در حوزه فضای کسب و کار با حضور معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصادی و دارائی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف
2- بررسی تقاضای واصله به تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی در عدم فروش مراکز رفاهی خود و ساخت مراکز جدید طبق ماده (234) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور وزار امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی مراکز رفاهی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -اصلی شماره چاپ(821) و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (34) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلی چاپ (768)
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی مشکلات صادرات شرکت های فولادی با توجه به شرایط تحریم
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون ویژه