نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از شرکت در مراسم افتتحایه این دوره با حضور در کنار مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند.