انتخابات هیات رئیسه دائم مجلس شورای اسلامی برای سال اول از دوره چهارم قانونگذاری برگزار گردید و افراد به شرح ذیل به عضویت هیات رئیسه انتخاب گردیدند . 1- جناب آقای ناطق نوری ازمجموع 230رای با 191 رای به عنوان رئیس 2- جناب آقای حسن روحانی ازمجموع 230رای با 200 رای به عنوان نایب رئیس اول 3- جناب آقای سید علی اکبر پرورش ازمجموع 230رای با 180 رای به عنوان نایب رئیس دوم 4- جناب آقای سید رضا تقوی ازمجموع 230رای با 173 رای به عنوان کارپرداز 5- جناب آقای حبیب الله عسگراولادی ازمجموع 230رای با 170 رای به عنوان کارپرداز 6- جناب آقای غلامعباس زائری ازمجموع 230رای با 168 رای به عنوان کارپرداز 7- جناب آقای کریم شهرزاد ازمجموع 230رای با 185 رای به عنوان منشی 8- جناب آقای سید رضا اکرمی ازمجموع 230رای با 184 رای به عنوان منشی 9- جناب آقای محمد رضا باهنر ازمجموع 230رای با 181 رای به عنوان منشی 10- جناب آقای حسین سبحانی نیا ازمجموع 230رای با 172 رای به عنوان منشی 11- جناب آقای محمدرضا رحیمی ازمجموع 230رای با 170 رای به عنوان منشی 12- جناب آقای سید جواد انگجی ازمجموع 230رای با 169 رای به عنوان منشی