نمایندگان ح. ا. "خوزستان"

کاربر گرامی، در این بخش فهرست نمایندگان "دوره هشتم، حوزه انتخابیه خوزستان" نمایش داده شده است.

سیداحمد آوایی

 سیداحمد آوایی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

  • هشتم
  • هفتم
حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)

۳۴ طرح / لایحه امضا شده توسط " سیداحمد آوایی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)