نمایندگان ح. ا. "تهران"

کاربر گرامی، در این بخش فهرست نمایندگان "دوره نهم، حوزه انتخابیه تهران" نمایش داده شده است.

آقای فرهاد بشیری

آقای فرهاد بشیری نام پدر : محمد
سال تولد : 1342
محل تولد : شهرری

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مشاور مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آوزش و پرورش
- نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- لیسانس مشاوره و راهنمایی

  • نهم
  • هشتم
حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)
تعداد آراء : 49,858 درصد آراء : 51.89

عضویت در کمیسیون

سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

۳۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای فرهاد بشیری"

حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)
تعداد آراء : 24,785 درصد آراء : 37.42

۴۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای فرهاد بشیری"