آقای سید مصطفی ذوالقدر سال تولد : 1325
محل تولد : رودان


سوابق و فعالیت ها:
- مدرس علوم حوزوی

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول


حوزه انتخابیه : هرمزگان (بشاگرد / جاسک / رودان / سیریک / میناب)
تعداد آراء : 75,175 درصد آراء : 30.43

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال دوم : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال اول : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / قشم)
حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)
حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)