نمایندگان ح. ا. "تهران"

کاربر گرامی، در این بخش فهرست نمایندگان "دوره نهم، حوزه انتخابیه تهران" نمایش داده شده است.

آقای علی اصغر زارعی

آقای علی اصغر زارعی نام پدر : دنیامالی
سال تولد : 1335
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

تحصیلات:
- دکترای مدیریت سیستم مهندسی برق و مخابرات

  • نهم
  • هشتم
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 340,999 درصد آراء : 30.27

عضویت در کمیسیون

سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات

۳۲ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای علی اصغر زارعی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 289,868 درصد آراء : 43.18

۳۷ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای علی اصغر زارعی"