نمایندگان ح. ا. " اصفهان"

کاربر گرامی، در این بخش فهرست نمایندگان "دوره هشتم، حوزه انتخابیه  اصفهان" نمایش داده شده است.

حسین حسنی بافرانی

 حسین حسنی بافرانی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

  • هشتم
  • هفتم
حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)

۲۶ طرح / لایحه امضا شده توسط " حسین حسنی بافرانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)