حوزه انتخابیه : خوزستان (امیدیه / بندرماهشهر / هندیجان)

۲۷ طرح / لایحه امضا شده توسط " خلیل حیات مقدم"