نمایندگان ح. ا. "کرمانشاه"

کاربر گرامی، در این بخش فهرست نمایندگان "دوره هشتم، حوزه انتخابیه کرمانشاه" نمایش داده شده است.

محمدرضا شعبانی

 محمدرضا شعبانی

  • هشتم
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)

۴۱ طرح / لایحه امضا شده توسط " محمدرضا شعبانی"