هاجر تحریری نیک صفت سال تولد : 1343
محل تولد : رشت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 51,235 درصد آراء : 40.13