محمدعلی حیدری شلمانی سال تولد : 1333
محل تولد : لنگرود

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 30,893 درصد آراء : 55.84