داود دانش جعفری سال تولد : 1333
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,971,557 درصد آراء : 28.58
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,971,557 درصد آراء : 28.58