محمد دهقان سال تولد : 1341
محل تولد : طرقبه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
تعداد آراء : 84,049 درصد آراء : 25.95