محمد عباسی سال تولد : 1337
محل تولد : گرگان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، روسی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (آق قلا)
تعداد آراء : 143,655 درصد آراء : 36.08