محمود محمدی سال تولد : 1332
محل تولد : آباده

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی

حوزه انتخابیه : فارس (آباده / بوانات / خرمبید)
تعداد آراء : 90,920 درصد آراء : 35.24