سال تولد : 1338
محل تولد : ممسنی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : فارس (ممسنی)
تعداد آراء : 115,538 درصد آراء : 27.40