سال تولد : 1347
محل تولد : فومن

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (شفت / فومن)
تعداد آراء : 109,920 درصد آراء : 38.30