سال تولد : 1339

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 86,134 درصد آراء : 52.20
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 86,134 درصد آراء : 52.20