سال تولد : 1326
محل تولد : بندر ترکمن

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 121,282 درصد آراء : 42.40