نمایندگان ح. ا. "کردستان"

کاربر گرامی، در این بخش فهرست نمایندگان "دوره پنجم، حوزه انتخابیه کردستان" نمایش داده شده است.

مرتضی زرین گل

نام پدر : غلامحسین
سال تولد : 1330
محل تولد : بیجار

  • پنجم
  • سوم
حوزه انتخابیه : کردستان (بیجار)
تعداد آراء : 55,259 درصد آراء : 44.90
حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)
تعداد آراء : 55,259 درصد آراء : 44.90