سال تولد : 1334

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (آستانه اشرفیه)
تعداد آراء : 74,550 درصد آراء : 46.80