سال تولد : 1340
محل تولد : تبریز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 260,725 درصد آراء : 47.60
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 260,725 درصد آراء : 47.60