سال تولد : 1321
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، فرانسه

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 34.00