ناصر عاشوری قلعه رودخانی نام پدر : عبدالرحیم
سال تولد : 1337
محل تولد : فومن

سوابق و فعالیت ها :
- معاون وزیر بازرگانی

تحصیلات :
- اتمام سطح دو حوزوی

حوزه انتخابیه : گیلان (شفت / فومن)
تعداد آراء : 93,887 درصد آراء : 55.70