نام پدر : احمدعلی
سال تولد : 1329
محل تولد : میانه

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 97,596 درصد آراء : 49.80