نام پدر : سیف‌الله
سال تولد : 1338
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 36.20
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 36.20